Voorwaarden WPODP

Voorwaarden van wiepastopdepoes

Wiepastopdepoes Algemene- en betalingsvoorwaarden (geldig op alle geboden service)

50% van de offerte voor de gehele periode van de oppasservice dient voor aanvang van de
overeengekomen periode te zijn voldaan.
Wiepastopdepoes behoudt het recht om haar diensten te staken en de overeenkomst te ontbinden indien
niet aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Eventuele extra (onvoorziene) kosten voor bijvoorbeeld kattenvoer of dierenartsbezoek zijn te allen tijde
voor rekening van de eigenaar. Deze kosten dienen na afloop te worden betaald of bij (extreem) hoge
kosten zoals dierenartskosten direct te worden overgemaakt vanaf uw vakantieadres. Voor een bezoek aan
de dierenarts wordt een tarief van € 20,- per bezoek in rekening gebracht, bovenop de reguliere kosten
voor kattenoppas. Een bezoek aan een spoedkliniek buiten de reguliere openingstijden (’s avonds,
weekenden en feestdagen) kost € 50,- per bezoek. Ook wordt het tarief van de (spoed)dierenarts,
medicatie en (eventuele) reiskosten (OV of taxi) aan u doorberekend.

Mocht u in geval van nood niet bereikbaar zijn, dan is Wiepastopdepoes niet aansprakelijk voor eventuele
schade/kosten ten gevolge hiervan. Bijvoorbeeld als er dierenartskosten zijn gemaakt terwijl u niet had
gewild dat een dierenarts bezoek had plaatsgevonden. Wij proberen uiteraard eerst met u te overleggen en
contact met u op te nemen via de afgesproken gegevens om samen te kijken wat het beste is voor uw kat
of huisdier.

U zorgt voor een schone kattenbak bij vertrek. Daarnaast zorgt u voor voldoende (katten)voer,
kattenbakkorrels, medicijnen etc. voor de gehele periode van uw afwezigheid.
De gegevens van uw dierenarts en een reismand staan paraat en ook de paspoort(en) / Chipbewijzen van
uw dier(en).
Bij onvoldoende voorraad van bv.  (katten)voer- of korrels berekenen wij de daadwerkelijke kosten hiervoor
u door, vermeerderd met € 7,50 voor elke (noodzakelijke) boodschap.

Wiepastopdepoes besteed de grootst mogelijke zorg aan het welzijn van uw dier(en). Wij gaan ook zeer
zorgvuldig om met uw gegevens, sleutels en huis. Echter, Wiepastopdepoes is niet aansprakelijk voor
eventuele schade of kosten als gevolg van ziekte, overlijden of vermissing van uw kat, dan wel voor
materiële schade in/om uw huis en omgeving.

Mocht u door omstandigheden niet op de afgesproken datum naar huis kunnen terugkeren, dan zal
Wiepastopdepoes indien mogelijk, zo lang als noodzakelijk op uw dier(en) passen. Wij kunnen helaas geen
garantie bieden omtrent de beschikbaarheid buiten de overeengekomen data!

Bij overmacht door bijvoorbeeld (ernstige) ziekte of ongeval van de opdrachtnemer, of andere
omstandigheden waardoor oppassen onmogelijk wordt, behoudt Wiepastopdepoes het recht om de
overeenkomst te ontbinden. U ontvangt in dat geval volledige teruggave voor de periode waarin geen
diensten geleverd zijn.

Op officiële feestdagen geldt een toeslag van 6,00 per dag bovenop op het reguliere tarief.

Annuleren, later vertrekken en/of eerder terugkomen

U kunt tot 5 dagen van te voren kosteloos annuleren.
Bij annuleren binnen 5 dagen voor aanvang bent u mij voor de eerste twee dagen het oppasbedrag verschuldigd.
Annuleren dient per email of whatsapp/telefoon te gebeuren via: info@wiepastopdepoes

Wiepastopdepoes behoudt het recht om haar tarief en de Algemene Voorwaarden aan te passen waarmee
vorige komen te vervallen.